Uncategorized

Mastiff Winner 2024 – AJAKAVA JA KATALOOG

Mastiff Winner 2024

 

KATALOOG

(Ilmub näitusepäeva hommikul kell 10.00)

 

VÄLJA ANTAKSE MITTEAMETLIKUD TIITLID /
WINNERS WILL BE AWARDED BY NON-OFFICIAL TITLES:

Klubi Võitja 2023 (TP ja VSP) /Club Winner 2023 (BOB and BOS)

Klubi Juuniorvõitja 2023 (TP ja VSP Juunior) /Club Junior Winner 2023 (BOB and BOS Junior)

Klubi Veteranvõitja 2023 (TP ja VSP Veteran) /Club Veteran Winner 2023 (BOB and BOS Veteran)

 

 

Käesoleval näitusel järgitakse EKL-i näituse eeskirju, millega saate vajadusel tutvuda näituse infolauas. Näitus on kantud ametlikku EKL näituste kalenderplaani. Koeraomanik vastutab koera õigeaegse ringis osalemise eest. Ringi hilinenud koer saab vaid kirjelduse ja hinde, kui tõu hindamine ei ole lõppenud ja kohtunik on sellega nõus. Protesti protseduurireeglite rikkumise kohta saab esitada näitusel võistelnud koera omanik või händler näituse toimkonnale kirjalikult hiljemalt antud tõu hindamise päeva lõpuks, tasudes samaaegselt näituse toimkonna poolt määratud kautsjoni. Käesoleva näituse kautsjon on 80 EUR.

This Show is held under the EKU Show Regulations, the Regulations are available at INFO DESK. The exhibitor is responsible for his/her dog reaching the ring on time. The dogs that are late, receive only quality critique, provided the judging of the given breed is still in process and the Judge agrees to give the critique. If the judging of the breed is already finished, the dog will not get description and grade. All complaints on the violation of formalities and official Regulations must be submitted to the
Organising Committee in writing latest by the end of the day the given breed is judged. The complaint can be filed only by the owner or handler of the given dog against the deposit of a sum as surety. On this show, the sum is 80 EUR.