Uncategorized

Tiibeti mastifite aretuserinõuded hakkavad kehtima alates 1.07.2022

Tiibeti mastifite (Do Khyi) aretuserinõuded hakkavad kehtima alates 1.07.2022.

Vastu võetud Eesti Kennelliidu Volinike kogu koosolekul 3.05.2022.

Erinõuete kehtimise aeg 01.07.2022 kuni 30.06.2023.

Terviseuuringud

 • Mõlemal vanemal peavad olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI
  normatiividele vastavalt hinnatud HD uuringu tulemused. Uuringu hetkel peab olema koer
  vähemalt 18 kuune.
 • Mõlemal vanemal peavad olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI
  normatiividele vastavalt hinnatud ED uuringu tulemused. Uuringu hetkel peab olema koer
  vähemalt 18 kuune.
 • Mõlemal vanemal peavad olema tehtud silmauuringud. Uuringu hetkel peab olema koer
  vähemalt 18 kuune. Silmauuring ( PRA, RD, katarakt (HD), entroopuim, ektroopium) peab
  olema teostatud ametliku veterinaarasutuse pool.

Näitusehinne

 • Mõlemal vanemal peab olema paaritushetkeks vähemalt 2 näitusehinnet üks nendest peab olema
  suurepärane, teine vähemalt väga hea (ei arvestata kutsikaklassi hindeid lubav või palju lubav).

Muud nõuded

 • Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.
 • Isast koera võib paaritada alates 18 kuud. Ülemist vanusepiirangut ei esine.
 • Emast koera võib paaritada alates 18 kuud. Esmapoegimise hetkeks ei tohi koer olla
  vanem kui 6 aastat ja 1 kuu.
 • Ühel emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane
  koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu.
 •  Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Mastifite Tõuühing MTÜ või Eesti
  Tiibeti Mastifite MTÜ.

Soovitused

 • Kontrollida kilpnäärme talitust. Tõus esineb kilpnäärne üle- ja alatalitust.
 •  Võimalusel teha puusauuringute piltidega samaaegselt selgroo ja põlvede pildid.
 • Sagenenud on juhtumid, kus põlve ristatisideme rebenemise on põhjustanud vale selgroo
  või põlvede asetus.
 •  Teostada südameuuringud.
 • Mitte kasutada aretuses vanemate kombinatsiooni, mis on andnud demodikoosi põdevaid
  kutsikaid. Mitte kasutada aretuses koeri, kellel on diagnoositud demodikoos. Mitte
  kasutada aretuses nende pesakondade koeri, kelle õdedel-vendadel on diagnoositud
  demodikoos.
 •  Mitte kasutada aretuses argu või agressiivseid isendeid.