TÕUÜHING

Eesti Mastifite Tõuühing on asutatud 17.04.1995.a.  ja on üks esimesi klubisid Eestis.
See on klubi, mis ühendab erinevatest mastifi tõugudest koertega tegelevaid inimesi. Meie hulka kuulub nii koerasõpru ja entusiaste kui ka tunnustatud kenneleid ja kasvatajaid. Meie missiooniks on olla avatud ja usaldusväärne partner meie tõugudest huvituvatele inimestele ning igati toetada meie tõugude vastutustundlikku arengut.
Mastifite Tõuühing esindab järgmisi koeratõuge: inglise mastif, bullmastif, bordoo dogi, fila brasileiro, hispaania mastif,napoli mastif, pürenee mastif, tiibeti mastif (Do Khyi), argentina dogi, cane corso ja tosa inu.

Tõuühingu ülesanded:

 • Eestis elavate mastifi tõugu koerte koerte ja nende kasvatajate ühendamine ühtsesse organisatsiooni
 • järgida oma tegevuses Eesti Kennelliidu poolt kehtestatud aretusreeglite nõudeid ja reegleid, avaldada arvamust
 • kasvatajate ja koerte kohta arvestuse pidamine
 • koerapidamise heade tavade propageerimine ning sellealase selgitustöö tegemine
 • näituste ja tõualaste ürituste läbiviimine
 • oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides
 • suhtlemine Eesti Kennelliidu ning teiste tõuühingute ja -klubidega
 • suhtlemine  välisriikides tegutsevate tõuühingute ja -klubidega

Miks liituda tõuühinguga?

 • tõuühing ühendab endas sõbralikku seltskonda, kes armastab mastifeid ja hoolib erinevate mastifitõugude käekäigust.
 • tõuühingu liige saab soovi korral tõuühingust nõuandeid oma koera kasvatamise, koolituse ja näitustel esitlemise kohta. Vajadusel ka infot händlerite kohta.
 • tõuühingu liige saab soodsamalt osaleda tõuühingu korraldatud näitustel ja üritustel.
 • tõuühingu liige saab tõuühingust soovitusi ja nõuandeid aretamise kohta ning leida koerale sobiv paariline ning levitada teavet oma koera kutsikate ning planeeritud pesakondade kohta tõuühingu ajakirjas ja kodulehel.
 • tõuühingu liikmena saad tõuühingu ajakirja, selle ilmumise korral.
 • tõuühingu liikmena on sul võimalus kaasa rääkida tõu arengule ja aretusnõuete koostamisele.
 • tõuühingu liikmena saad soovi korral oma koera tutvustava pildi panna meie avalikku tšempionite galeriisse.
 • vabatahtlike ühinguna on Mastifite Tõuühing täpselt nii huvitav ja hea kui huvitavaks ning heaks selle liikmed jõuavad/oskavad oma elu teha.