Osalemisnõuded

Kenneliidu poolt kehtestatud nõuded näitusel osalemiseks

 1. Kõik näitustel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või mikrokiibiga. Näitust korraldav organisatsioon peab tagama märgistuse kontrolli.
 2. Koer peab olema vaktsineeritud vastavalt veterinaarteenistuse ja Eesti Kennelliidu nõuetele.
  • Marutaud : Koer peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu alates 12 nädala vanusest (varasemaid vaktsineerimisi ei arvestata) ja vaktsineerimisest peab olema möödunud vähemalt 30 päeva, enne kui koer võib osaleda näitustel.
  •  Koerte katk, nakkuslik hepatiit ja parvoviroos: Koer peab olema vaktsineeritud koerte katku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu vähemalt kaks korda kutsikana (viimane vaktsineerimine 14-16 nädala vanuselt). Kutsika teisest vaktsineerimisest (revaktsineerimine) peab olema möödunud vähemalt kaks nädalat, enne kui koer võib osaleda näitustel.
   Kenneliidu poolt kehtestatud vaktsineerimisnõuded näitusel osalemiseks SIIT.
 3. Näitusel ei tohi osaleda haiged, lonkavad, kurdid, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või imetavad koerad ning kastreeritud isased koerad.
 4. Näitusel hinnatakse võrdselt nii kupeeritud kui ka kupeerimata sabade ja/või kõrvadega koeri.
 5. EKL kalenderplaani kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kellede saba ja/või kõrvu on lõigatud.

 6. Loomuliku töbisabalisuse (natural bobtail) korral peab olema esitatud vastav tõend juhul, kui tõutunnistusel puudub vastav märge

 7. Keelatud on koera naha, karvkatte ja ninapeegli töötlemine selliste ainetega, mis mõjutavad nende värvust ja/või struktuuri.
 8. Näituse territooriumil on keelatud koerte trimmimine ja pügamine, v.a näituse korraldaja poolt selleks ettenähtud alal. Keelatud on hoida koera trimmimislauale kütketuna kauem kui vajalik koera esitamise-eelseks ettevamistusajaks.
 9. Näituse toimkonna liikmed ja harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri esitada. Ringikorraldajad ja ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel päeval, kui nad antud näitusel töötavad.

Kennelliidu pool kehtestatud eeskirja leiad SIIT