Uncategorized

EPL: Koer peab teadma oma territooriumi

Mastifite Tõuühingu poole pöördus EPL-i ajakirjanik Anette Nordmann ning palus TÜ arvamuskommentaari hiljuti toimunud intsidendi kohta. Allolevaga avaldab TÜ 17.11.2022 EPL veebiversioonis avaldatud arvamusloo.

Mastifite tõuühing: koer peab teadma oma territooriumi. Tegemist on omanike tegemata tööga

Praeguse juhtumi puhul on aru saada, et koerad laiendasid territooriumi oma soovi järgi. Kuna tiibeti mastif on eelkõige territooriumi valve- ja kaitsekoer, siis konkreetsete piiride puudumisel võib selline koer pidada oma valvealaks koduaiast tunduvalt suuremat ala, kuhu ilma omaniku loata keegi siseneda ei tohi.
Iga tõug, sh tiibeti mastif, vajab sotsialiseerimist ning koolitamist. See on pidev protsess, millega on koera omanik (või omanikud) seotud terve koera eluea. Sõltumata tõust on koolitamata ja sotsialiseerimata koer ettearvamatu. Reeglite puudumisel areneb agressiivsus või arg-agressiivsus, mis omakorda võib endaga kaasa tuua inimeste ning teiste loomade (sh oma pereliikmete ja samas peres elavate loomade) ründamise.
Kuna tiibeti mastif on eelkõige territooriumi valve- ja kaitsekoer, siis konkreetsete piiride puudumisel võib selline koer pidada oma valvealaks koduaiast tunduvalt suuremat ala, kuhu ilma omaniku loata keegi siseneda ei tohi. Koolitatud ning sotsialiseeritud tiibeti mastif on julge ning vapper kaaslane, asendamatu territooriumivalvur.
Oma koera ei tohi karta
Tiibeti mastifi treenimisel on kõige olulisem järjekindlus ning pidada kinni kindlatest reeglitest. Oma koera kartev, ebakindel või kõhklev inimene temaga hakkama ei saa. Väga oluline on kasutada pikaajaliste kogemustega koolitajat, soovitatavalt varasemad kogemused sama tõuga. Samas peab meeles pidama, et koolitus ja sotsialiseerimine ei ole ainult „tunnis käimine“, vaid sama järjekindel töö peab jätkuma ka kodus ja väljaspool kodu ning on koera elukestev protsess.
Kõiki asjaolusid teadmata on raske välja tuua konkreetseid põhjuseid. Sellised sündmused ei toimu üleöö, üldjuhul on kogu protsessil pikem ajalugu, mis hõlmab mõlemaid pooli ning mõlemat koera. Kui oleme artiklite põhjal õigesti aru saanud, siis puudus koerte omaniku kinnistul korralik piirdeaed, mistõttu koerad liikusid vabalt ringi ning laiendasid oma soovi järgi territooriumi – see on väga tõsine puudus.
Koer peab teadma oma territooriumi
Ükski kasvataja ei tohiks müüa tiibeti mastifi kutsikad korterisse või ilma tugeva piirdeaiata elamusse. Samuti ei sobi sellele tõule korterelamud, paariselamud jms üldkasutatava alaga elamised, kuhu sisenevad pidevalt koerale võõrad inimesed. Kasvatajad peaksid hoolega tutvuma uue kodu tingimustega ning veenduma, et soovitud tõug sobib ka antud perre.
Ennetamise poolest on varasemates vastustes märgitud koolitamise ja sotsialiseerimise vajadust, millega alustab kasvataja juba kutsikaeas ning jätkab vastutustundlik omanik. Koer peab teadma oma territooriumit, selleks on vajalik korralik ning tugev piirdeaed.
Koera tuleb harjutada ka eluga väljaspool valvatavat territooriumit – selleks on jalutuskäigud. Tiibeti mastifi puhul tuleb ka märkida, et tema valvetung suureneb hämaruse ja pimeduse saabudes (sellel on pikk mitme tuhande aasta pikkune ajalooline taust), mida välja koolitada ei ole võimalik.
Kasvatajad peavad pesakondade planeerimisel arvestama, et kõikidele kutsikatele oleks juba enne paaritust olemas vastutustundlikud peremehed ning sobivad kodused tingimused. Viimaste all tuleb mõista piisavalt
aega koera sotsialiseerimiseks ning koolitamiseks ja korralikult piiratud ala tema pidamiseks.
Samuti on kasvataja kohustus kutsikaid piisavalt sotsialiseerida ning harjutada erinevate olukordadega, mitte kasutada aretuses argessiivseid või argu koeri. Lisaks peab kasvataja pidama kutsikaomanikega ühendust ning vajadusel otsekohe reageerida ilmnenud probleemidele.
Looteasend kaitseb agressiivse koera eest
Ilma täpseid asjaolusid teadmata on raske konkreetse olukorra kohta tagantjärele hinnangut anda. Näiteks Hispaanias jagatakse järgmist soovitust palveränduritele, kes läbivad Camino de Santiago pikka palverännu teed. Sellel rajal (eriti kõrvale kaldudes või aasadel uidates) on väga tõenäoline kohata pürenee või hispaania mastifeid, kes on suured massiivsed valvekoerad ning elavad valvatava karja juures, et kaitsta neid kiskjate, varaste jms ohtude eest.
Koera nähes ei tohi hakata jooksma ega kätega vehkima (koera peletama), vaid tuleb heita pikali looteasendisse, mitte liigutada ning oodata, kuni koer on teda nuusutanud ja ära läinud. Normaalse närvisüsteemiga koer ohutut objekti ei ründa. Ilmselt on soovituse aluseks pikaajalised kogemused, aga tuleb ka arvestada, et tavaliselt on tegemist esmase kokkupuutega konkreetse koera ja inimese vahel. Kuna antud juhul on inimesel ja koertel (rünnakus osales kaks koera) juba „ajalugu“, siis on võimalik, et see meetod ei oleks aidanud.
Ohtlikud on tõupaberiteta koerad
Tiibeti mastifid on Eestis olnud alates 1991. aastast ning paljude perede imelised ning suurepärased kaaslased mitukümmend aastat. Tiibeti mastifi näol on tegemist iidse tõuga, kellega on seotud palju legende – eelkõige just nende vapruse ja äraostmatu truuduse tõttu.
Kuigi me ei saa iidses Tiibetis elanud koerte elutingimusi võrrelda tänapäeva elukeskkonnaga, on nad kõigele vaatamata säilitanud väga palju oma algsest olemusest. Paljud tõuga kokku puutunud inimesed on maininud nende erakordset mälu – nii heas kui halvas. Nad on truud ja vaprad kaaslased, väärikad ning enesekindlad. Pigem umbusklikud ja ettevaatlikud, kuid ka uudishimulikud ning oma pere vastu erakordselt hellad ning õrnad.
Tõule on väga palju halba teinud viimaste aastakümnete populaarsus, kui sündis samaaegselt palju kutsikaid. Kiiresti lisandus kogenematuid uusi kasvatajaid ning koeraomanikke, samuti hakkasid levima tõupaberiteta pesakonnad. Viimased on eriti ohtlikud, sest paljud koerad on omavahel suguluses ning vanemate valimisel tuleb hoolikalt nende sugupuusid vaadata.
Kuna tõupaberiteta koerte puhul pole teada nende päritolu, siis võivad sattuda vanemateks sama pesakonna õed-vennad või lähisugulased ning tulemus on tõesti ettearvamatu. Samuti rõhutame veelkord kasvataja vastutust – mitte kasutada aretuses agressiivseid ning argu koeri, tõsiselt sotsialiseerida ja järjepidevalt tegeleda pesakonna kutsikatega.

 

Veebikeskkonnas avaldatud artikkel on leitav SIIT