Uncategorized

Liikmemaksu muudatus

Alates 2013 aastast kehtivad liikmemaksud.

  • Liikmemaks 20 EUR (Eestis elav liige)
  • Liikmemaks 32 EUR (väljaspool Eestit elav liige)
  • Sisseastumistasu 7 EUR
  • Banner ühingu kodulehe esilehel 3.20
  • Reklaam ajakirjas 7 EUR