Uncategorized

Mastifite Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 09.06.2015

Mastifite Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 09.06.2015 algusega 18.00 Eesti Kennelliidu saalis (Tuisu 2, Tallinn).

Ettepanekuid päevakorra täiendamiseks ootame kuni 02.06.2015

Päevakord.

  1. 2014 tegevusaruande esitamine.
  2. Majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. Ühingu aadressi muudatus.
  4. Ühinemine Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühinguga – arutelu võimalustest ning vajadustest.
  5. Kaks aasta liikmemaksu mitte tasunud liikmete välja arvamine.
  6. Juhatuse tagasi astumine.
  7. Uue juhatuse valimine.

Ootame aktiivset osavõttu.

Mastifite Tõuühingu juhatus.