Uncategorized

Täiendused ja parandused näituste korraldamise normdokumentides, vastu võtnud EKL 30.01.2013

Oma 30.01.2013 toimunud koosolekul võtsid EKL volinikud vastu alljärgnevad näituste korraldamisega seotud EKL normdokumentide täiendused ja parandused:

– EKL ringikorraldajate statuut (avaldatakse lähiajal EKL-RKK kodulehel);

– EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut: uue täistekstiga saate tutvuda siin http://www.kennelliit.ee/est/dokumendid/ekl_poolt_omistavate_t_empionitiitlite_statuut/ch_statuut_al_30-01-2013.pdf ;

– EKL näituste eeskiri ja selle lisa 1, sh. piirangud koera esitajatele, kasutusklassi registreerimiseks vajalik dokumentatsioon, EKL kalenderplaani kantud üritustel jagatavatele rosettidele esitatavad nõuded, beebide BIS korraldamise piirangu kaotamine ning mõned tehnilised täiendused-parandused. Täiseeskirjaga saate tutvuda EKL kodulehel siin: http://www.kennelliit.ee/dokumendid/ekl_naituste_eeskiri .