Uncategorized

Tiibeti mastifi uued aretuse erinõuded

Zeus and Leo of Drakyi Tibetan Mastiffs www.tibetanmastiff.com

 

Kehtivad 01.01.2012 – 01.01.2017

Tervis (pärilike vigade vastu võitlemise meetmed): Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividele vastavalt hinnatud HD uuringu tulemused. Uuringud peab kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.

Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividelevastavalt hinnatud ED uuringu tulemused. Uuringud peab kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.
Mõlemal vanemal peavad olema kehtivad silmauuringud.  Silmauuring (PRA, RD, katarakt (HD), entroopuim, ektroopium) peab olema teostatud ametliku veterinaarasutuse poolt ning Eesti Kennelliidu usaldusarsti poolt kinnitatud ning ei tohi olla vanem kui 24 kuud.

Näitusehinne (minimaalnõuded välimikuhindele): Mõlemal vanemal peab olema paaritushetkeks vähemalt 2 näitusehinnet suurepärane või väga hea (ei arvestata kutsikaklassi hindeid lubav või palju lubav).

Koolitus (tõukohaste töökatsete nõue, koos katse nimetusega): Ei ole nõutav

Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded): Isast koera võib paaritada alates 18 kuud. Ülemist vanusepiirangut ei esine.
Emast koera võib paaritada alates 18 kuud. Esmapoegimise hetkeks ei tohi koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu. Ühel emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu.

Kuni 31.12.2011 kehtinud aretusreeglid