Uncategorized

TIIBETI MASTIFITE UUED ARETUSNÕUDED

Seoses uute aretusnõuete kehtestamisega on silmauuringute nõue ühekordne (mitte korduv iga 24 kuu järel nagu varasemalt), kuid kehtiv koertele alates 18 elukuust.

 

Tiibeti mastifite ( Do Khyi) aretuserinõuded.

Vastu võetud Eesti Kennelliidu Volinike kogu koosolekul 29.11.2016

Kehtivad alates 01.01.2017

 

C.1. Tervis (pärilike vigade vastu võitlemise meetmed):

Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividele vastavalt hinnatud HD uuringu tulemused. Uuringud peab kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.

Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividele vastavalt hinnatud ED uuringu tulemused. Uuringud peab kinnitama Eesti Kennelliidu poolt määratud usaldusarst. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.

Mõlemal vanemal peavad olema tehtud silmauuringud. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune. Silmauuring ( PRA, RD, katarakt (HD), entroopuim, ektroopium) peab olema teostatud ametliku veterinaarasutuse poolt ning Eesti Kennelliidu usaldusarsti poolt kinnitatud.

C.2. Näitusehinne (minimaalnõuded välimikuhindele):

Mõlemal vanemal peab olema paaritushetkeks vähemalt 2 näitusehinnet suurepärane või väga hea (ei arvestata kutsikaklassi hindeid lubav või palju lubav).

C.3. Koolitus (tõukohaste töökatsete nõue, koos katse nimetusega):

Ei ole nõutav

C.4. Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded):

Isast koera võib paaritada alates 18 kuud. Ülemist vanusepiirangut ei esine.

Emast koera võib paaritada alates 18 kuud. Esmapoegimise hetkeks ei tohi koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu.

Ühel emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu.

Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.